W czasie Szczytu NATO obowiązuje zakaz lotów nad Warszawą!

W czasie Szczytu NATO obowiązuje zakaz lotów nad Warszawą

Ze względu na organizowany w Warszawie Szczyt NATO, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadziło całkowity zakaz lotów lotnictwa ogólnego oraz wszelkich modeli latających (w tym także dronów). Zakaz dotyczy wszelkiej działalności lotniczej, zarówno komercyjnej jak i rekreacyjnej. A obowiązywać będzie w dniach od siódmego do dziesiątego lipca na przestrzeni o promieniu 100 km od Stadionu Narodowego.

zakaz lotów w promieniu 100 km od Stadionu Narodowego

Z zakazu wyłączone są jedynie niektóre loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, loty wojskowe, policyjne, straży pożarnej, loty lotnictwa państwowego oraz wybrane loty samolotów pasażerskich. Należy pamiętać, że każda działalność lotnicza, nawet ta czysto rekreacyjna musi odbywać się zgodnie z zasadami ruchu lotniczego oraz ogólnie pojętymi zasadami bezpieczeństwa. Szczegółowe wytyczne znaleźć możemy w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Przed podjęciem każdorazowego lotu należy sprawdzić, czy na danym obszarze możemy latać. Zasady użytkowania przestrzeni powietrznej, podział stref lotniczych znajdziemy na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Więcej informacji na temat bezpiecznego latania dronem znajdziecie w moim poście: Jak bezpiecznie latać dronem?